ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin; türü, açıklaması, adedi, bedeli ve ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün adı Adet süre Birim fiyat Toplam fiyat
Sorgulama Hizmeti 1 Adet 0.00 TL 0.00 TL

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 0.00 TL
Ödeme şekli: Sisteme yüklemiş olduğu bakiyeden düşülecektir.
Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: Sisteme kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir.

MESAFELİ SÖZLEŞME
1. TARAFLAR:
HİZMET SAĞLAYICI

Prondi Teknoloji Anonim Şirketi
Adres: Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Z Ofis No:2-4A İç Kapı No:291 KAĞITHANE/ISTANBUL
Telefon : 0850 532 00 59
E-mail: destek@otosorgu.net
HİZMET ALAN
https://otosorgu.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a otosorgu.net alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme’nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme’yle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların Prondi Teknoloji Anonim Şirketi ile akdetmiş oldukları otosorgu.net Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.
2.2. İşbu Sözleşme yalnızca Hizmet Alan’ın tüketici olduğu hallerde uygulanacak olup Hizmet Alan’ın hizmeti mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Hizmet Alan Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bu sözleşme hükümleri uygulanmayacaktır.

3.HİZMET BİLGİLERİ
3.1. Hizmetin; türü, açıklaması, adedi, bedeli ve ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün adı Adet süre Birim fiyat Toplam fiyat
Sorgulama Hizmeti 1 Adet 0.00 TL 0.00 TL

3.2. Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 0.00 TL
3.3. Ödeme şekli: Sisteme yüklemiş olduğu bakiyeden düşülecektir.
3.4. Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: Sisteme kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.
4.3. Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.
4.4. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI
5.1. Mesafeli Sözleşme konusu hizmetten derhal faydalanılmaya başlanması nedeniyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı kullanılamaz.
5.2. Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

6. YETKİLİ MAHKEME

6.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nin veya otosorgu.net'in' yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

7. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin mesafeli hizmet sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve mesafeli hizmet sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
8.1 Üye, sorgulama sonucunda elde edeceği bilgi içeriğine bağlı olarak PRONDI'ye karşı olan tüm dava, talep ve şikâyet haklarından feragat etmektedir.
8.2 Üye tarafından yapılacak sorgulamada elde edilen bilginin delil niteliği bulunmamaktadır. Üye, elde edeceği bilgiyi sitemde bulunduğu haliyle görüntüleyecektir, bilginin gerçekliğini ve doğruluğunu sistem üzerinden sorgulayamayacağı gibi bu bilginin gerçek olmadığı, gerçeği yansıtmadığı, hatalı olduğu ve benzeri iddialar ileri sürerek, kâr kaybı ya da zarar gibi iddialarla PRONDI aleyhine herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul etmektedir.
8.3 Sorgu sonucu verilen bilgiler, ÜYE ve PRONDI arasında gizlidir.
8.4 Sorgu sonucunda elde edilen bilgi herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz.
8.5 Sorgu sonucu verilen bilgilerde hata ya da eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.
Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için çerezler (Çerez Politikamız) kullanıyoruz. otosorgu.net'i kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.